Una necessitat, una solució

Missió, Visió, Valors/Marc Legal

MISSIÓ:

L’ AVI té com a principal finalitat desenvolupar un treball assistencial amb les persones amb dependència i discapacitat, des del camp de les ajudes tècniques, la tecnologia i la domòtica des d’un model d’atenció multidisciplinària. Treballar per a la millora de l’autonomia de les persones dependents mitjançant la utilització de productes de suport i noves tecnologies.

VISIÓ

Volem que l’AVI sigui una entitat de referència en l’atenció a persones  amb dependència, discapacitat i gent gran, així com en la formació dels professionals i en l’experiència, qualitat i excel·lència de servei.

VALORS

  • Respecte al col•lectiu que atenem i les seves famílies
  • El treball en equip i en xarxa
  • L’ Ètica i la transparència en les nostres actuacions i en les pràctiques de bon govern.
  • Promou la igualtat d’oportunitats de les persones.
  • La Formació continuada
  • Dóna resposta a les necessitats de futur

La igualtat és un principi bàsic i transversal que afecta tots els nostres àmbits de treball i és un objectiu clau en la política de recursos humans de l’entitat.

Marc Legal: Va ser registrada a l’any 2017 al Departament de Justícia al Registre d’Associació  amb el nº 34667 i, que regula les seves activitats d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423), d’1 de juliol.

L’any 2007 va obtenir el reconeixement  per l’Agència Tributària d’Entitat de caràcter Social  i exempta d’IVA.

Queda exclòs tot ànim de lucre.

Està Inscrita al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, com a GRUP D’INTERÈS NÚMERO DE CODI  781  (segons la llei de transparència).