Una necessitat, una solució

Benvinguts

Els fins socials de l’AVI són, entre d’altres, fomentar la millora de l’autonomia de les persones dependents i/o discapacitades mitjançant la utilització de productes de suport i noves tecnologies, així com assistir i col·laborar amb entitats i professionals individuals en el camp de l’accessibilitat als habitatges i espais públics, col·laborar amb entitats públiques i privades en la recerca de la innovació en aquesta matèria i formar al personal que hagi d’implantar i fer el seguiment que utilitzin les persones dependents i/o amb diversitat funcional.
Àmbit d’intervenció: Estat Espanyol.

Entitat referent per l’EIP on AHA 

 

PROJECTES QUE NECESSITEN EL VOSTRE SUPORT