Arranjaments

Quan realitzem la valoració de la persona podem intervenir amb productes de suport o amb arranjaments

ABANS
Lavabo
Lavabo
DESPRÉS
Lavabo
Lavabo
ABANS
Lavabo
Lavabo
DESPRÉS
Lavabo
Lavabo
ABANS
Lavabo
Lavabo
DESPRÉS
Lavabo
Lavabo
ABANS
Lavabo
Lavabo
DESPRÉS
Lavabo
Lavabo
ABANS
Lavabo
Lavabo
DESPRÉS
Lavabo
Lavabo