Cursos

Cursos > FORMACIÓ 2017

FORMACIÓ 2017

FORMACIÓ 2017

Visites Formatives  adreçats a alumnes d’Instituts de Secundària i a professionals :

Visita al CVI: 

Es fa un recorregut per totes les habitacions del pis i es veuen i comenten les ajudes per cada cas.

Durada: 1 hora.

El grup és màxim de 15 alumnes més professor.

Tallers : 

Els tallers, estan pensats per grups de mà- xim 12 alumnes i tenen una durada de 2 ho- res.  Són totalment pràctics i els permet ex- perimentar des de la vivència les limitacions amb que es troben les persones amb diver sitat funcional.

Hi ha tres tipus de tallers:

  • Activitats de la vida diària
  • Transferències , sedestació i desplaça- ments.
  • Comunicació

 

Barcelona , 2017
CVI