Presentació

El Centre de Vida Independent (CVI) s’adreça a donar servei a persones grans amb dependència i/o a persones que presenten alguna discapacitat, utilitzant productes de suport i tecnologia, per millorar la qualitat de vida donant més autonomia i seguretat a la llar.

Un espai real de valoració
Configurat com una llar digital accessible, on un equip humà interdisciplinari presta una assistència personalitzada.
Equip interdisciplinari
Millorem l'autonomia de les persones.
Metge
Fisioterapeuta
Logopeda
Terapeuta ocupacional
Treballadora social
Enginyers
Arquitectes
Centre de sensibilització
Referent en la promoció de l’autonomia personal de Catalunya. Un espai on es valoren el productes de suport i es donen a conèixer.
Des del CVI s'impulsa la transversalitat de les perspectives de promoció de l'autonomia personal i l'accessibilitat universal en totes les polítiques.

El CVI Consta de tres àrees diferenciades

Àrea de l'habitatge

Àrea de l'habitatge

Reprodueix, de la manera més fidedigna possible, l'entorn d'un habitatge, amb els seus diferents espais i ambients:

  • A) Activitats diürnes: accés, rebedor, sala d'estar, menjador, cuina, zona d'estudi i terrassa.
  • B) Descans i hígiene: dormitori, bany complet i lavabo amb dutxa.
Àrea d'Atenció Personalitzada

Àrea d'Atenció Personalitzada

És l'àrea formada per un despatx d'atenció individual (treballadora social) i una sala per a activitats per formació i reunions.

Plànol del CVI 240 m<sup>2</sup>
Plànol del CVI 240 m2
Àrea de Recerca i Serveis

Àrea de Recerca i Serveis

Es compon de la recepció general del centre, d'un laboratori i d'un magatzem per als productes de suport.

Al laboratori es desenvolupen activitats de recerca, desenvolpuament i innovació, i és l'àrea que inclou el control dels elements informàtics i domòtics.

Laboratori de recerca està coordinat per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Context

Situació actual a Catalunya

persones discapacitades
357.000
persones discapacitades
persones dependents
322.000
persones dependents
majors de 65 anys
210.000
majors de 65 anys
Objectiu principal del projecte
Contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones amb dependència i amb discapacitat, així com de les seves famílies, en l'àmbit de Catalunya. Amb la finalitat de realitzar una vida més autònoma i evitar la sobrecàrrega familiar amb la implantació dels productes de suport, tecnologia i l’eliminació de les barreres arquitectòniques.