L’Associació

L'Associació per la Vida Independent (AVI), és una associació sense afany de lucre creada per MUTUAM i Mutual Mèdica per promoure l'ús dels productes de suport i la tecnologia amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones dependents i discapacitades.

Mutual Mèdica
Mutuam

Els objectius de l'AVI són

Fomentar
La millora de l'autonomia de les persones dependents i/o discapacitades mitjançant la utilització dels productes de suport i tecnologia.
Valorar individualment
Mitjançant equips interdisciplinaris, els productes de suport que permetin una millora qualitat de vida a les persones dependents i/o discapacitades.
Assistir
I col·laborar amb entitats i professionals en el camp de l'accessibilitat als habitatges o als espais públics per part de persones dependents i/o discapacitades.
Col·laborar
Amb entitats públiques i privades en la recerca i la innovació de productes de suport i aplicacions informàtiques i robòtiques destinades a persones dependents i/o discapacitades.
Formar
Formar a grups de professionals i familiars perquè puguin donar una millor atenció a les persones amb discapacitat i/o dependència.

Resum històric

Junta directiva

L'Associació per la Vida Independent (AVI), és una associació sense afany de lucre creada al 2007 per Mutual Mèdica i MUTUAM per a promoure l'ús dels productes de suport i la tecnologia amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones dependentes i discapacitades i també per a gent gran.
La idea de crear el Centre de Vida Independent (en endavant CVI) va sorgir a finals del 2006 per part d'un grup de professionals amb una àmplia experiència en el camp de l'atenció a les persones amb discapacitat. El 17 d'abril del 2007 Mutual Mèdica i Mutuam van constituir l'Associació per la Vida Independent, que dóna suport al projecte. Al seu voltant es va generar un equip tècnic interdisciplinari per tal de plantejar les necessitats del centre.
A partir d'octubre de 2006 es van definir les bases de la construcció del CVI. El 24 de juliol del 2007 l'Associació per la Vida Independent va signar un conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnicia de Catalunya. Amb la signatura del conveni, també es va establir una col·laboració entre l'AVI i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per a la promoció d'actuacions i projectes per a contribuir a millorar l'accessibilitat, la integració social i la vida autònoma de totes les persones.
El CVI disposa d'un laboratori on es desenvolupen investigacions aplicades a l'assistència i el suport a la gent gran que està coordinada per la Càtedra d'Accessibilitat de la UPC. El 2 de juny del 2008 es va inaugurar la CVI. L'Associació per la Vida Independent està federada a ECOM, que és el punt d'unió de diverses associacions relacionades amb el món de les discapacitats.

A l’Assemblea General de l’Associació de data 24 de febrer de 2015, es va elegir a la Dra. Ma. Asunción Torrents Fernández com a nova presidenta de l’ AVI. També es decideix incorporar a entitats de gent gran i de l’àmbit de la discapacitat i incorporar a persones físiques.

A l’assemblea extraordinària del dia 8 de juliol del 2015, es varen aprovar les modificacions dels estatuts socials de l’entitat i la creació d’un Consell Assessor.
S’accepten les peticions d’entitats de l’àmbit de la gent gran i de la discapacitat perquè formin de l’AVI: FATEC (Federació d’entitats de gent gran), ALZHEIMER CATALUNYA FUNDACIÓ i la FUNDACIÓ ICTUS,  i  l’ASSOCIACIÓ SUPERAR L’ICTUS BARCELONA i l’acceptació de cinc socis com a persones físiques. Al mes d’octubre de 2018, la FUNDACIÓ MUTUA DE PROPIETARIOS, s’incorpora com a entitat sòcia de l’AVI.

Composició de junta directiva de l’AVI:

Presidenta: Dra. Ma. Asunción Torrents

Secretaria: Sra. Anna Guix

Tresorer: Sr. José Mario Ayuso

Vocal 1: Sr. Josep Arqués

Vocal 2: Representant d’Alzheimer Catalunya . Sr. Ignasi Ferrer

Estatuts

Pla Estratègic

Número de CIF: G64570617

Segons la llei de transparència, número de codi de grup d’interès: 781

La igualtat és un principi bàsic i transversal que afecta tots els nostres àmbits de treball i és un objectiu clau en
la política de recursos humans de l’entitat.