Fes-te soci

ELS FONS SERVIRAN PER DONAR SUPORT A LES PERSONES SENSE RECURSOS I PER AL DESENVOLUPAMENT DELS NOSTRES PROJECTES

L’Associació per la Vida Independent (AVI), és una associació sense afany de lucre creada al 2007 que regula les seves activitats d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423), d’1 de juliol. El nostre objectiu principal  és el de treballar per millorar la qualitat de vida de les persones amb  dependència i discapacitat i pel benestar de la gent gran amb una especial problemàtica (personal, familiar o social), per millorar-ne la seva autonomia personal, l’accessibilitat i la seguretat de la seva llar, mitjançant l’assistència, assessorament  per part d’un equip multidisciplinari  que realitza una valoració de la persona i  decideix els productes de suport i adaptacions adequades a les necessitats.

Per altra banda és important promoure la creació de serveis i prestacions que afavoreixin la vida autònoma de les persones, i que garanteixin la seva independència i participació en igualtat de condicions en qualsevol àmbit de la vida. Impulsant iniciatives que facilitin que puguin viure, en la mesura del possible, una vida autònoma i activa. Quan aquesta no sigui possible, dotar els professionals, i també als propis cuidadors familiars d’ iniciatives que millorin l’atenció i la vida quotidiana de les persones en situació de dependència AVI dóna una alternativa a la problemàtica que pateix  aquest col·lectiu i per això demana el suport de la societat, per ajudar a donar a conèixer aquests recursos  i  per poder ajudar  a les persones amb escassos recursos econòmics a poder viure a casa seva amb autonomia i seguretat. Quan això no és possible ajudar al familiar i/o cuidador per evitar la seva sobrecàrrega.

Per fer-se soci cal:

  • Descarregar i omplir el següent formulari
  • Enviar un e-mail a cvi@cvi-bcn.org, adjuntant una còpia del seu DNI i el formulari anterior.