A qui van dirigits

Mitjançant la dòcencia volem fer arribar a diferents col·lectius de professionals el treball interdisciplinari en un entorn real.

Formació
adreçada
a
Grups
Professionals
Cuidadors
Familiars
Centres docents
Cicles formatius
S.A.D.
Formació continuada
Cursos de grau
Cursos de postgrau
Màsters
Tipologia del curs segons les necessitats
Visita a l'habitatge
Taller
Curs teòric-pràctic
Presentació de productes de suport ...
Oferim serveis de docència per ampliar el grups de professionals i familiars que puguin donar millor atenció a les persones amb dependència. Cada curs s'ajusta a les necessitats del col·lectiu a qui va adreçat.