Cursos

Cursos > TECNOLOGIA APLICADA A LES NECESSITATS ESPECIALS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA I INTEL·LECTUAL

Curs

TECNOLOGIA APLICADA A LES NECESSITATS ESPECIALS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA I INTEL·LECTUAL

CURS ADREÇAT A PROFESSIONALS INVOLUCRATS EN L’EDUCACIÓ I CURA DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT.

El curs combina la fonamentació teòrica com a marc referencial necessari per l’assoliment dels continguts i la posada en pràctica d’exercicis i / o dinàmiques per adquirir les habilitats i destreses requerides. En tot moment es pretén que els coneixements que es transmetin i els aspectes que es treballin resultin significatius per als alumnes.

Objectiu del curs:  Informar i formar a aquests professionals sobre els beneficis que aporta a aquests col·lectiu la tecnologia i  l’adaptació personalitzada, tant de continguts (programes) com de la maquinària.

1. Tecnologia i discapacitat 

1.1.    Productes de suport per a la comunicació

  • Llenguatge oral
  • Llenguatge escrit

1.2. Introducció a la domòtica i la discapacitat

1.3. Introducció de la informàtica i la discapacitat

1.4. Visita al Centre de Vida Independent                                                                                    

2. Informàtica

2.1.    Maquinària- Hardware

  •  Ordinador (tipologia)
  •  Perifèrics:      Ratolí  y teclat

2.2.        Programes- software

  •  Sistema operatiu
  •   Lúdics
  •  Comunicatius
  •   Xarxes socials

2.3.        Presentació d’un  cas

3.    Tallers pràctics

Enllaç per a la inscripció al curs 

 

BARCELONA, 5,12,19 juny de 2013
Centre de Vida Independent
Passeig Vall d'Hebron, 159-169 . Residencia Collserola
Matriculació one-line i condicions. / www.peretarres.org/formacio
Horari
9 a 14h.
Formadors

Sandra Millet i Pi-Figueras