Cursos

Cursos > L’adaptació funcional dels habitatges de la gent gran i de les persones amb discapacitat: respostes tècniques i de finançament

Jornada tècnica del projecte ILOQUID

L’adaptació funcional dels habitatges de la gent gran i de les persones amb discapacitat: respostes tècniques i de finançament

El projecte ILOQUID és una iniciativa promoguda i cofinançada per la Diputació de Barcelona i subvencionada pel Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas amb recursos del Fons Social Europeu. L’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, amb la intervenció dels agents socioeconòmics del territori, participa en aquest projecte que te l’objectiu d’incrementar l’ocupació en el sector d’atenció a les persones amb especials necessitats i millorar, al mateix temps, la qualitat dels serveis que es presten.

És  en  aquest  context  que  s’ha  detectat  com  un  sector  potencial  per  a  la  generació d’ocupació l’arranjament dels habitatges de les persones grans i de les persones amb discapacitat que es troben amb dificultats en el dia a dia en la seva llar. Donat el progressiu envelliment de la població i altres factors sociosanitaris, es presenten noves oportunitats per a les empreses i professionals del sector que vulguin especialitzar-se en aquest àmbit de treball.

En aquest sentit, l’IMPEM ha portat a terme el curs de “Tècnic/a en rehabilitació i adequació d’habitatges per a persones amb dependència”, i finalitza amb aquesta jornada el procés de formació de les persones beneficiaries del curs, oferint també a professionals i empreses, la oportunitat d’introduir-se en temes que poden ser del seu interès, com ara l’actualització de la informació sobre normativa, les vies de finançament públiques i privades  que  poden  facilitar  als  potencials  clients  la  contractació  d’obres  i  algunes solucions tècniques econòmicament viables

Programa de la jornada

9:00 h. – Recepció i acreditació de les persones participants

9:30  h.  –  Presentació  a  càrrec  de  Miquel  Rey  i  Castilla,  president  de  l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, d’un representant de la Diputació de Barcelona   i  d’un  representant  del  Col·legi d’Aparelladors,  Arquitectes  Tècnics  i Enginyers d’Edificació de Barcelona.

9:45 h.  –  Ponència a  càrrec de  Xavier Garcia-Milà Lloveras, arquitecte expert en accessibilitat i soci de l’empresa Arquitectura i Accessibilitat SLP: L’arranjament  dels  habitatges  de  les  persones  grans  i  de  les  persones  amb discapacitat: de l’accessibilitat a l’adaptació funcional.

Les persones grans o amb discapacitat es troben amb dificultats per utilitzar el seu habitatge. D’aquí la necessitat d’introduir criteris de personalització i adaptació funcional  més  enllà  dels  que  resulten  d’aplicar  la  normativa  d’accessibilitat. S’obren, així, oportunitats per a les empreses i professionals del sector que vulguin especialitzar-se en aquest àmbit de treball.

10:15 h. – Torn obert de preguntes.

10:30 h. Pausa

10:50 h. – Taula rodona: Respostes tècniques i de finançament en l’adaptació funcional dels habitatges de persones amb dependència

10:55 h. – Actualització d’informació sobre normativa: Codi tècnic i Decret d’Habitabilitat, a càrrec de Xavier Diez, tècnic del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona.

11:15 h. – El programa d’arranjament d’habitatges de les persones grans a la demarcació de Barcelona, a càrrec de Gustavo Barriga, tècnic de la Subsecció de Gestió de Recursos per a la Dependència del Servei d’Acció Social de la Diputació de Barcelona

11:35  h.  –  L’experiència  del  CVI  amb  altres  vies  de  finançament  per  a l’adaptació d’habitatges: els microcrèdits, a càrrec de Berta Craus, treballadora social del Centre de Vida Independent.

11:55 h. – La domòtica adaptada a la rehabilitació de l’habitatge per a gent gran i persones amb discapacitat, a càrrec d’Eduard Vidal, tècnic del Gremi d’Instal·ladors del Maresme.

12:15 h. – Torn obert de preguntes

12:30 h. – Cloenda de l’acte. Lliurament dels diplomes als alumnes beneficiaris del curs ILOQUID de “Tècnic/a en adaptació i rehabilitació d’habitatges per a persones amb dependència”.

Mataró, 7 de juny de 2012
COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE BARCELONA
(Sala d’actes de la Delegació del Maresme)
Plaça Xammar, 2
Inscripció gratuïta enviant enviar un correu electrònic a serveiocupacio@ajmataro.cat abans del dia 4 de juny.

Dades a fer constar al correu:
- Assumpte: Inscripció Jornada “L’adaptació funcional dels habitatges”
- Informació personal: Nom i cognoms, professió o càrrec, empresa, població, adreça postal, telèfon mòbil

Horari
De 9 a 13 hores

Subvencionat per :

 

 

 

 

 

 

Entitats col·laboradores :